SOOLO: Nykymusiikin virtauksia

Julkaistu: 25.10.2013
Kirjoittaja: Eero Hämeenniemi
Kategoriat: Musiikki

Sävelletään musiikkielämä

Kuuluisa anekdootti kertoo siitä, miten Igor Stravinsky joutui rajamuodollisuuksia suorittaessa selittämään, mitä hän itse asiassa teki töikseen. Säveltäjä selvensi asiaa sanomalla olevansa ”musiikin keksijä”. Mestarin vastauksessa on ainakin kaksi puolta: toisaalta säveltäjä keksii musiikkia, eli hän laatii lisää sävellyksiä musiikkielämän tarpeisiin, mutta säveltäjän työtä on keksiä myös itse musiikki, eli se, mitä musiikki on ja voi olla. Laajasti ymmärretty säveltäjyys on aina kiehtonut minua, eikä säveltäjä mielestäni sävellä vain musiikkia vaan myös musiikkielämän.

Minä näen musiikkielämän vuorovaikutusten verkostona jossa jokaisella siihen osallistuvalla on aktiivinen rooli. En ajattele että informaatio virtaisi vain yhteen suuntaan: säveltäjältä esittäjän kautta kuulijalle, vaan minua kiinnostaa myös se, miten esittäjä voi vaikuttaa teokseen ja sen säveltäjään ja miten kuulija vaikuttaa sekä säveltäjään että esittäjään.

Olen kutsunut esittävän muusikon mukaan luovaan prosessiin pyytämällä häntä improvisoimaan monissa kappaleissani. Näin esittäjän rooli teoksen syntymän aktiivisena osanottajana saa hyvin konkreettisen muodon. Kun sävellys sisältää improvisaatiota, säveltäjä ja soittaja käyvät musiikillista vuoropuhelua jossa muusikko soittamalla kommentoi nuoteista löytämiään ideoita.

On ollut hyvin hauskaa ja mieltä lämmittävää huomata, että vaikka muusikot joskus suhtautuvat ideaan improvisoimisesta pelokkaasti, jopa vastahakoisesti, lähes aina he ovat suoriutuneet tehtävästä vähintään kohtuullisesti, ja usein aivan loistavasti. Parasta on kuitenkin ollut se ilo, jota soittajat ovat ilmaisseet, kun aina mahdottomana pidetty asia onkin pystytty saavuttamaan. Hyvä muusikko ei nauti mistään niin paljon kuin siitä, että hän saa kokea muusikkoutensa alueen laajenevan. Samalla musiikkielämä saa uusia muotoja, kun muusikoiden työnjako muuttuu.

Eero Hämeenniemi on Sibelius-Akatemian dosentti ja nykymusiikin asiantuntija. Hänen tekstinsä aloittaa uutta musiikkia käsittelevän ”SOOLO: Nykymusiikin virtauksia” -sarjan blogissamme. Myös Suomen Saksan-instituutissa kuullaan pian nykymusiikkia samannimisen, kolmiosaisen SOOLO-konserttisarjan puitteissa .

Background image