Service

Institutet skapar tillsammans med sina samarbetspartners ett kulturprogram som återspeglar ett brett finländskt kulturliv.

Finlandsinstitutet är verksamt i hela tyskspråkiga Europa. Den ekonomiska aspekten av institutets verksamhet är nära knuten till den kulturella agendan och fokus ligger på kreativ ekonomi, innovation och ekonomisk forskning. Institutet erbjuder dessutom vandringsutställningar som presenterar finländsk kultur, historia och det finländska samhället för sina partners. Institutets publikationsserier publiceras i Berliner Wissenschaftsverlags publiceringsprogram, som diskuterar aktuell forskning inom olika vetenskapsområden.

Institutets bokhörna omfattar sammanlagt ca 1200 böcker på tyska, finska, svenska och engelska. Utlåningen är gratis. Dessutom står dagstidningar och tidskrifter till förfogande.

Institutet ordnar informationstillfällen vid högskolor och utbildningsmässor. Finlandsinstitutet erbjuder även personliga rådgivningsmöten samt aktuellt infomaterial kring studier och/eller praktik i Finland.

Läs mer om våra tjänster