Praktik

Finlandsinstitutet erbjuder praktikplatser för finländska högskolestuderande som är nyutexaminerade eller i slutskedet av sina studier. För praktiken på institutet krävs utmärkta tyska språkkunskaper.

© Finnland-Institut/Foto: Bernhard Ludewig

Praktik finansierad av Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden

Nyutexaminerade högskolestuderanden eller högskolestuderande i slutskedet av sina studier har möjlighet att söka praktikplats vid Finlandsinstitutet. Dessa praktikplatser finansieras huvudsakligen av Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik) eller Svenska kulturfonden; därtill finansieras en del av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland. Genom praktiken har man möjlighet att bekanta sig med det tysk-finländska samarbetet inom kultur och vetenskap. Ansökningen till Svenska kulturfondes praktikplatser öppnas under våren och Utbildningsstyrelsens praktikplatser öppnar under våren och hösten.

Fri praktik (1-3 månader)

Tyska och finländska studerande kan avlägga en obetald fri praktikperiod vid institutet (1-3 månader). För tillfället är praktikplatsen bokad till december 2019 samt under marsmaj 2020.

 

   

Ansökningen till Svenska kulturfondens praktikplatser pågår just nu. Deadline är den 31 mars 2019. Ansökan till Utbildningsstyrelsens praktikplatser öppnar nästa gång hösten 2019.

Mer information om fri praktik:

Marion Holtkamp, Press- och informationsansvarig
marion.holtkamp@finstitut.de   |  tfn. +49 30 40 363 18 95