Praktik

Finlandsinstitutet erbjuder praktikplatser för finländska högskolestuderande som är nyutexaminerade eller i slutskedet av sina studier. För praktiken på institutet krävs utmärkta tyska språkkunskaper.

© Finnland-Institut/Foto: Bernhard Ludewig

Praktik finansierad av Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden

Nyutexaminerade högskolestuderanden eller högskolestuderande i slutskedet av sina studier har möjlighet att söka praktikplats vid Finlandsinstitutet. Dessa praktikplatser finansieras huvudsakligen av Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik) eller Svenska kulturfonden; därtill finansieras en del av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland. Genom praktiken har man möjlighet att bekanta sig med det tysk-finländska samarbetet inom kultur och vetenskap. Ansökningen till Svenska kulturfondes praktikplatser öppnas under våren och Utbildningsstyrelsens praktikplatser öppnar under våren och hösten.

Fri praktik (1-3 månader)

Tyska och finländska studerande kan avlägga en obetald fri praktikperiod vid institutet (1-3 månader). För tillfället är praktikplatsen bokad till december 2019 samt under marsmaj 2020.

 

   

Ansökan till Utbildningsstyrelsens praktikplatser öppnar nästa gång hösten 2019 och ansökningen till Svenska kulturfondens praktikplatser i mars 2020.

Mer information om fri praktik:

Marion Holtkamp, Press- och informationsansvarig
marion.holtkamp@finstitut.de   |  tfn. +49 30 40 363 18 95