Praktik

Finlandsinstitutet erbjuder praktikplatser för finländska högskolestuderande som är nyutexaminerade eller i slutskedet av sina studier. För praktiken på institutet krävs utmärkta tyska språkkunskaper.

Volontärinnen Rebecca Suoranta, Johanna Terhemaa, Elena Karagyaurova und Maija Toivonen © Finnland-Institut/Bernhard Ludewig

Praktik finansierad av Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden

Nyutexaminerade högskolestuderanden eller högskolestuderande i slutskedet av sina studier har möjlighet att söka praktikplats vid Finlandsinstitutet. Dessa praktikplatser finansieras huvudsakligen av Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik) eller Svenska kulturfonden; därtill finansieras en del av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland. Genom praktiken har man möjlighet att bekanta sig med det tysk-finländska samarbetet inom kultur och vetenskap. Ansökningen till Svenska kulturfondes praktikplatser öppnas under våren och Utbildningsstyrelsens praktikplatser  öppnar under våren och hösten.

Fri praktik (1-3 månader)

Tyska och finländska studerande kan avlägga en obetald fri praktikperiod vid institutet (1-3 månader). För tillfället är praktikplatsen bokad till slutet av september 2018 samt aprilmånaden 2019.

   

Ansökningen till Svenska kulturfondes praktikplatser öppnas nästa gång våren 2019. Utbildningsstyrelsens ansökningstid pågår för tillfället och utgår den 26 september 2018 kl. 16.15. Mer information om fri praktik: Marion Holtkamp, Press- och informationsansvarig marion.holtkamp@finstitut.de   |  tfn. +49 30 40 363 18 95