Kultur

Institutet skapar tillsammans med sina partners ett kulturprogram som återspeglar ett brett finländskt kulturliv. Finlandsinstitutet är verksamt i hela tyskspråkiga Europa och ger särskilt unga finländska konstnärer möjligheten att knyta kontakter i de tyskspråkiga länderna.

Vetenskap

Finlandsinstitutet samarbetar med vetenskapliga institutioner, universitet, högskolor och forskargrupper i Finland och de tyskspråkiga länderna. Tillsammans med dem organiserar institutet tillställningar inom olika specialområden. .

Ekonomi

Det finländska näringslivet diskuteras med institutets partners på olika tillställningar. Tyngdpunkterna ligger på den kreativa industrin, samt på forskning och innovationer inom näringslivet.

Bibliotek

Institutets bibliotek omfattar sammanlagt ca 4 700 böcker på tyska, finska, svenska och engelska. Biblioteket lånar också ut CD-, CD-ROM- och DVD-skivor. Dessutom står dagstidningar och tidskrifter till förfogande. Biblioteket erbjuder också infomaterial om Finland, det finländska samhället och finländsk kultur.Mer

Studie- och praktikrådgivning

Institutet ordnar infotillställningar vid högskolor och utbildningsmässor. Studerande som vill studera eller avlägga praktik i Finland kan vända sig till Finlandsinstitutet för aktuellt infomaterial eller för att boka ett rådgivningsmöte. Mer

Vandringsutställningar

Institutets vandringsutställningar presenterar finländsk kultur, historia och det finländska samhället. Vandringsutställningarna står till förfogande för Finlandsinstitutets partners.Mer