Finlandsinstitutets bibliotek är öppet för besökare under institutets öppethållningstider. Bibliotekets böcker, DVD-, CD- och CD-ROM-skivor lånas ut gratis; lånetiden är 4 veckor för böcker och 2 veckor för övrigt material. Uppslagsverk och tidskrifter kan läsas på plats.

Biblioteket omfattar ca 4 000 verk; huvudsakligen tyskspråkiga men även finska, svenska och engelska böcker finns att låna. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur och särskilt på tyska översättningar av finländska verk – sammanlagt har biblioteket ca 450 romaner på tyska. Böckerna är tematiskt indelade i 10 huvudklasser enligt det finländska klassificeringssystemet (se klassificering). Över 60 tidningar och tidskrifter finns att läsa i biblioteket (se tidningar och tidskrifter).

Via denna länk kan Ni ladda ner vår lista på böcker och verk. Alla verk finns i vårt bibliotek.

Finlandsinstitutets boklista

Finländsk litteratur på tyska

Finlandsinstitutets bibliotek har ca 100 DVD-skivor och ca 750 cd-skivor med tyngdpunkt på klassisk musik av finländska kompositörer och artister samt folk- och modern musik.

Finlandsinstitutets DVD-lista

Finlandsinstitutets CD-lista

För att få låna material registrerar vi biblioteksanvändarnas namn och adress. Första gången man lånar material krävs identifikationsbevis.

Kontakt:

Tel. +49-30-520 02 60 10

Fax +49-30-520 02 60 29

bibliothek@finstitut.de