Finlandsinstitutet

Mån–Ons 11–17
Tors 11–19
Fre 11–15

Georgenstr. 24 (1. OG)
10117 Berlin
(mittemot S- och U-bahnstationen Friedrichstraße)

Finlandsinstitutet är stängt både den 30 april och den 1 maj. Glada vappen!

Finland och de tyskspråkiga länderna i Europa har mycket att ge varandra. Finlandsinstitutet strävar i sin rådgivande roll till att förena de olika aktörerna. Institutet erbjuder kultur- och samhällsintresserade ett mångsidigt programspektrum tillsammans med sina partners.

Vår centrala uppgift är att föra samman experter från tyskspråkiga Europa och Finland och därmed främja långvariga samarbetsförhållanden samt den tysk-finländska dialogen. Inom ramarna för olika projekt samarbetar vi med konstnärer och vetenskapsmän/forskare; tyngdpunkten ligger alltid på att utveckla nytt innehåll, nya verksamhetsområden och format tillsammans med våra partners från Tyskland, Österrike, Schweiz samt naturligtvis Finland.

Finlandsinstitutet grundades av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland (med säte i Helsingfors) och har sedan 1994 varit det första finländska kulturinstitutet i tyskspråkiga Europa. Institutet är medlem i Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. samt i samarbetsorganet för europeiska kulturinstitut i Berlin, EUNIC Berlin.

Finlandsinstitutet i Tysklands verksamhet understöds av undervisnings- och kulturministeriet.