Praktik (3−12 mån) Finlandsinstitutet erbjuder årligen praktikplatser för finländska högskolestuderande som är nyutexaminerade eller i sluskedet av sina studier. Praktikanterna ansvarar självständigt för sina arbetsområden, till exempel receptionen, biblioteksverksamheten, studie- och praktikrådgivningen, PR, program med finlandssvensk anknytning eller kulturprogram.

Fri praktik Tyska och finländska studerande kan avlägga en obetald fri praktikperiod (1-3 månader) vid institutet. För tillfället är praktikplatsen bokad till slutet av september 2018. Mer information fås av informatör Marion Holtkamp, tel. 030-520 02 60 15, marion.holtkamp[at]finstitut.de.

Såväl längre som kortare praktikplatser förutsätter utmärkta kunskaper i tyska.