Bidrag

För att främja utbytet mellan Finland och det tyskspråkiga Europa erbjuder Finlandsinstitutet i Tyskland följande bidragsprogram:

service photo
Sisus Sirkus, "Mosh Split". Foto: Edgar Larsen

TelepART Mobility Support

Mobilitetsprogrammet TelepART riktar sig främst till ännu inte etablerade scenkonstnärer. Syftet är att underlätta deras arbete internationellt genom att TelepART står för en del eller samtliga resekostnader.

TelepART-ansökningarnas korta svarstid och möjligheten att ansöka om bidrag året runt gör mobilitetsprogrammet unikt. Från och med 2020 växer TelepART och kommer också att erbjudas forskare genom TelepARTScience. Läs mer om TelepART här.

Emil Öhmannstiftelsen

Emil Öhmann (1894−1984) är en av Finlands kändaste germanister. Han testamenterade en avsevärd summa till Finska kulturfonden och de pengarna möjliggör än idag finländska forskares resor till det tyskspråkiga Europa.

Läs mer om Emil Öhmanns stiftelse och det årliga stipendiet här (endast på finska).

Open call

Varje höst samlar Finlandsinstitutet i Tyskland in temaförslag för sitt vetenskapliga program genom ett open call. Den öppna ansökningen riktar sig till forskare som är verksamma i Finland eller i det tyskspråkiga Europa och som vill organisera ett gemensamt projekt.

Mer information om vårt open call 2019 hittar du här (på tyska och finska).

Kontakt och förfrågningar:

Mika Minetti
TelepART
telepart@finstitut.de   |   tel. +49 30 40 363 18 94

Suvi Wartiovaara
Open Call, Emil Öhmannstiftelsen
suvi.wartiovaara@finstitut.de   |   tel. +49 30 40 363 1893