SZENEfrei 2017–2019

SZENEfrei är ett treårigt projekt vars syfte är att stötta professionella scenkonstnärer inom områdena cirkus, dans och performance i Finland.

Inka Pehkonen, Sisus Sirkus © Finnland-Institut/Rebecca Suoranta

Szenefrei pågår 2017-2019 och har som mål att höja olika finländska scenkonstnärers profil i Tyskland, Österrike och Schweiz och att skapa nya arbetsmöjligheter samt att främja byggandet av nätverk.

Finlandsinstitutet i Tyskland är ansvarigt för koordinering av projektet. Projektet genomförs i samarbete med Dance Info Finland, CircusInfo Finland och Performancecentrum rf (ESKUS).

SZENEfrei

01.01.2017 – 31.12.2019

Kontakt:
Essi Kalima, Kulturansvarig
Tel. +49 30 40 363 1894 |  essi.kalima@finstitut.de