Suomen Saksan Instituutin Säätiö

Suomen Saksan Instituutin Säätiön tehtävänä on edistää Suomen ja saksankielisten maiden välisiä kulttuuri-, tiede- ja taloussuhteita. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Suomen Saksan-instituuttia Berliinissä ja toimii sekä instituutin taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi että yhteistyöverkoston laajentamiseksi.

Strategia 2016-2018

Suomen Saksan Instituutin Säätiön hallitus 2017:

Puheenjohtaja
Eija Salmi

Varapuheenjohtaja
Markus Lehtinen

Jäsenet
Ilkka Ahtiainen
Marjo Mäenpää
Armi Mikkola
Jaana Mutanen
Irma Patala

Säätiön asiamies
Aino Haanrinne
asiamies@finstitut.de, puh. +358 40 822 8485