facebook twitter
post photo
Jaana Mutanen. Foto: privat

25JahreDialog: EDUFI-harjoittelu – ovi auki maailmalle jo lähes 30 vuotta

Suomen Saksan-instituutti täyttää 25 vuotta syksyllä 2019. Instituutti avattiin syyskuun lopulla 1994 ensimmäisenä suomalaisena kulttuuri-instituuttina saksankielisessä Euroopassa. Näiden 25 vuoden aikana keskeistä instituutin toiminnassa on ollut dialogi suomalaisten sekä paikallisten kumppaneiden välillä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Tätä dialogia ovat vuosien varrella edistäneet myös useat henkilöt, jotka ovat sitoutuneet maiden väliseen kulttuurivaihtoon instituutin nimissä. #25JahreDialog-blogisarjamme antaa tänä vuonna puheenvuoron osalle näistä henkilöistä. Ensimmäisenä vuoroon pääsevät vuosien 1994 ja 2018 harjoittelijat Jaana Mutanen ja Miika Peitso. Haluamme kuitenkin jo nyt kiittää teitä kaikkia panoksestanne Suomen Saksan-instituutin toiminnan hyväksi!

CIMO, nykyisin Opetushallituksen eli EDUFIn kansainvälistymispalvelut, perustettiin 1990-luvun alkupuolella yhtenä keskeisenä tehtävänään tukea opiskelijoiden aitoa kansainvälistymistä järjestämällä työharjoitteluita esimerkiksi kulttuuri-instituuteissa. Sellaisessa allekirjoittanutkin sai työskennellä vuoden 2018. CIMOn perustamisajankohta osui juuri Suomen lähihistorian suurimpaan murrosvaiheeseen, joka muistetaan vielä sukupolvienkin päästä lamasta, EU-jäsenyydestä ja Nokian noususta, jotka ravistelivat maata yhtä aikaa kiihtyvän globalisaation kanssa.

1990-luvusta maailma on muuttunut kaikin tavoin, eikä muutos osoita hiljenemisen merkkejä. Jopa kansan muistiin iskostuneen CIMO-harjoittelun nimi vaihtui EDUFI-harjoitteluksi organisaatiomuutosten johdosta. Siksi onkin hyvä välillä istua pohtimaan EDUFI-harjoittelun perusarvoja ja tavoitteita – pätevätkö ne vielä ja mikä merkitys harjoittelulla on globaalissa ympäristössä? Suurkiitokset kansainvälisen harjoittelun parissa pitkään CIMOssa, eli nykyisessä EDUFIssa toimineelle Jaana Mutaselle, jonka haastattelun pohjalta tämä kirjoitus on laadittu!

Jo 1940- ja 1950-lukujen taitteessa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö lähetti suomalaisia harjoitteluun ulkomaille, ja tuttu CIMO-harjoittelu brändättiin 1990-luvun puolivälissä. Tämä ikonisen maineen saavuttanut harjoitteluohjelma edusti kansainvälistymisen hengessä multilateraalisuutta ja dialogisuutta, sillä sen kautta myös ulkomailta tultiin Suomeen terästämään käytännön taitoja. Tämä nähtiin kaikille osapuolille kannattavana mallina alati globalisoituvassa maailmassa.

On elintärkeää, että Suomesta lähtee jatkossakin maailmalle nuoria ulkomaille oppimaan kieltä ja kulttuuria käytännössä. Suomen Saksan-instituutti on kasvattanut harjoittelijoista alansa ammattilaisia jo alkuajoistaan vuodesta 1993 lähtien. Ensimmäiset CIMO-harjoittelijat – tosin silloin nimikkeellä CIMO-agentti – asettuivat taloksi seuraavana vuonna. Kaikkien aikojen ensimmäinen CIMO-agentti on tämän tekstin kanssakirjoittaja Mutanen.

Suomen Saksan-instituutin harjoittelijana ja ulkomailla asuessa on täytynyt huomata, ettei maailma mahdollisuuksineen useinkaan avaudu pelkällä englannilla, eikä edes koulun penkillä opitulla kielellä. Se avautuu erityisesti niille avarakatseisille rohkeille, jotka heittäytyvät arjen tilanteisiin ja tarttuvat tarjottuihin ja tarjoutuviin mahdollisuuksiin. Tällaisia uteliaita ihmisiä on lähtenyt Suomesta valtion edesauttamana ulkomaille jo 70 vuoden ajan. He ovat laittaneet itsensä, kielitaitonsa ja kulttuurintuntemuksensa päivittäisessä elämässään likoon. Näin he ovat kehittyneet monipuolisiksi kahden kulttuurin ja kielen ymmärtäjiksi ja soveltaneet osaamistaan yhteiskunnan eri aloilla. Instituuttimme harjoittelijoita työskentelee nykyään esimerkiksi kulttuuri-instituutioissa, ministeriöissä, Goethe-instituutissa, suurlähetystössä ja Business Finlandilla.

Olisi toivottavaa, että myös EDUFI-harjoittelulla olisi jatkossakin resursseja, siis uusiakin resursseja kehittää uudenlaisia luovia ja ajan henkeen sopivia toimintatapoja. Näin Suomen kyky kohdata kansainvälisiä haasteita sekä sen rooli sivistysvaltiona säilytettäisiin myös tulevaisuudessa.

Miika Peitso opiskeli saksan kielen aineenopettajaksi Oulun yliopistossa ja suoritti vuonna 2018 12 kuukauden EDUFI-harjoittelun Suomen Saksan-instituutissa. Hän aloitti tammikuussa 2019 työskentelyn Tampereella Asia Exchange Oy:n markkinointi- ja verkostoitumisasiantuntijana.

Jaana Mutanen oli ensimmäinen CIMO-harjoittelija vuonna 1994 Suomen Saksan-instituutissa. Hän työskentelee nykyään Opetushallituksessa vastaavana asiantuntijana ja on edelleen Suomen Saksan-instituutin toiminnassa mukana säätiön hallituksen jäsenenä.

Seuraava EDUFI-haku Suomen Saksan-instituuttiin aukeaa 14. helmikuuta. Harjoitteluaika on elokuu 2019‒heinäkuu 2020. Hakuohjeet löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

OpetushallitusUtbildningsstyrelsenFinnish National Agency for Education

Miika Peitso war 2018 Volontär am Finnland-Institut in Deutschland.

Miika Peitso oli harjoittelijana Suomen Saksan-instituutissa vuonna 2018.

Käytämme palvelussamme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta.
Tarkemman kuvauksen evästeiden käytöstä löydät tietosuojaselosteesta.