facebook twitter
post photo
© Tuomas A. Laitinen

Mobile Home 2017: taiteilija Tuomas A. Laitinen haastattelussa

Tuomas A. Laitisen (1976) Thermocene-tilainstallaatio on ollut esillä Suomen Saksan-instituutissa tammikuun lopusta lähtien. Teos on osa Berliinin, Pariisin, Lontoon ja Brysselin instituuttien Mobile Home 2017 -suurprojektia, joka tarkastelee kodin ja kotimaan merkitystä liikkuvuuden aikakaudella useista eri näkökulmista. Aihe on tuttu myös jatkuvasti liikkeessä olevalle Laitiselle.  Hänen taidettaan on ollut esillä Suomen lisäksi ympäri maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa, Koreassa ja Ukrainassa. Ulkomailla asuminen ja työskentely on hänen mukaansa luonut tilanteen, jossa kodista on tullut dynaaminen ajatus – tietyn tilan tai maan sijaan kodin käsite onkin sidoksissa ihmisiin, tilanteisiin sekä erilaisiin aistillisiin muistoihin.

Kansainvälisyys ja liikkuvuus ovat tuoneet oman ulottuvuutensa myös Laitisen töihin. Teoksissaan Laitinen käsittelee esimerkiksi luonnonvarojen käyttöä, kaupungistumista sekä globaalia taloutta.

”Joidenkin töiden aiheet liittyvät tapahtumiin ja tilanteisiin, jotka ovat kiinni maailmanlaajuisissa muutoksissa, materiaalien kiertokulussa ja ekologisissa kysymyksissä. Tätä kautta niissä esiintyvät teemat linkittyvät esimerkiksi ympäristön tilaan ja talouden mekanismeihin. On ollut tärkeää huomata, että omakohtainen kehollinen kokemus on erittäin olennaista tiedon välittämisen kannalta ja siksi olen usein käynyt itse niissä paikoissa, joissa teoksiini liittyvät prosessit ovat näkyvästi läsnä.”

Suomen kuvataiteen kiinnostavimpiin nimiin kuuluvan Laitisen teokset tunnetaan valon, äänen sekä liikkuvan kuvan yhdistämisestä. Myös Suomen Saksan-intituuttiin pystytetyssä kasvuteltassa pyörii Laitisen luomaa videokuvaa. Teoksillaan taiteilija pyrkii myös ottamaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, sekä tarjoamaan katsojille ajattelemisen aihetta sekä uusia näkökulmia.

”Pyrin luomaan tilanteen, jossa töiden tulkintahorisontti on avoinna ja usein ajattelen niin, että jos asiat käännetään jonkinlaisen yllättävän absurdin logiikan kautta päälaelleen, niin silloin usein löytyy väylä, jossa taiteen keinoilla on mahdollista katsoa maailmaa toisenlaisista perspektiiveistä. On huolestuttavaa, että vallalla oleva systeemi on aiheuttanut ympäristölle niin paljon tuhoa ja myös eriarvoistumista maailmaan. Koen, että taide voi olla hyvä työkalu tulevaisuuden vaihtoehtoisten narratiivien miettimiseen niin, että olisi mahdollista ajatella näitä kysymyksiä hieman kokonaisvaltaisemmin eikä ainoastaan ihmiskeskeisestä näkökulmasta.”

Laitinen hakee teoksiinsa inspiraatiota monista eri lähteistä. Thermocene-teokseensa Laitinen on ammentanut inspiraatiota sci-fi-kirjallisuudesta sekä ekofeministisestä teoriasta. Laitisen mukaan hänen teoksensa nivoutuvat osaksi suurempaa prosessia, jossa on nähtävillä vaikutteita myös hänen aikaisemmista töistään. Laitinen on esimerkiksi tutkinut vuosien ajan materiaalien kiertokulkua, mikä näkyy vahvasti myös Thermocene-teoksessa.

”Installaatiossa on kyse tilasta, jonka kautta voi pohtia esimerkiksi lämmön eristämistä ja materian kiertokulkua koskevia kysymyksiä. Installaation eri elementit viittaavat mm. eläinten arkkitehtuuriin, mikrobeihin ja suojan käsitteeseen. Energian tuotanto/käyttö ja siihen liittyvät ekologiset kysymykset ovat ajassamme erittäin olennaisia ja  tätä kautta syntyi ajatus futuristisesta, nopeasti rakennettavasta suojasta, jonka rakenteissa energian säilyttämiseen ja välitykseen liittyvät materiaalit olisivat näkyvillä.”

Vuonna 2013 Laitiselle myönnettiin Suomen taideakatemian palkinto ja hän toimi Flow Festivalin vuoden kuvataiteilijana. Kuvataide­akatemian tila-aikataiteen koulutusohjelmasta valmistunut Laitinen opiskeli alun perin musiikkia. Siirtymä kuvataiteen puolelle mukaan ei taiteilijan mukaan ollut tietoinen ratkaisu vaan orgaaninen prosessi. Viime vuosina Laitinen on palannut myös musiikin pariin ja tällä hetkellä työn alla on säveltäjä Pekka Toivosen kanssa ääniraita uuteen videoteokseen. Lähiaikoina Laitisen taidetta voi nähdä Suomen Saksan-instituutin lisäksi Kiasman Ars17-näyttelyssä, Helsinki Contemorary -galleriassa sekä Los Angelesissa taiteilijan yksityisnäyttelyssä.

Laitisen Thermocene-installaatio luo raamit instituutissa kevään mittaan järjestettävälle Mobile Home_donnerstags -tapahtumasarjalle. Kevään aikana instituutissa on järjestetty muun muassa Wild Food -illallinen sekä lasten työpajoja. Futuristisen kasvuteltan sisällä tullaan vielä näkemään kirjailija Hassan Blasimin lukutilaisuus sekä Pecha Kucha -ilta.

”Halusin luoda tämän työn kautta myös sosiaalisen tilan, joka toimii ennalta-arvaamattomien kohtaamisten näyttämönä.”

Thermocene-installaatioon pääsee tutustumaan Suomen Saksan-instituutissa 7.7.2017 saakka. Torstaina 6.7. näyttely päättyy dynaamisella Pecha Kucha -esitelmätapahtumalla.

Tilainstallaatio on myös nähtävillä Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä Sinne-galleriassa 19.8.–1.10.

Lisätietoja Tuomas A. Laitisesta:
www.tuomasalaitinen.com
https://helsinkicontemporary.com/artist/tuomas-a-laitinen

 

Kirjoittaja: Jana Bobkova

Käytämme palvelussamme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta.
Tarkemman kuvauksen evästeiden käytöstä löydät tietosuojaselosteesta.