post photo

TelepART Mobility Support

Suomen Saksan-instituutti käynnisti TelepART-apurahaohjelman vuoden 2018 alussa. Rahoitusohjelma edistää uransa alkuvaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Sekä taiteilijoille että järjestäjille suunnattua TelepART-matkatukea täydentää taidevaikuttajien kansainvälinen vierailuohjelma. Myös tutkijat voivat hakea tukea.

post photo
Minna Tervamäki und Hannaleena Heiska, Jälki - Spuren © Finnland-Institut/Foto: Bernhard Ludewig

TelepART tukee taide- ja tiedeyhteistyötä Suomen, Saksan, Itävallan ja Sveitsin välillä ja auttaa erityisesti Suomen lupaavimpia performanssitaiteilijoita ja nuoria tutkijoita verkostoitumaan kansainvälisesti. Rahoitus on suunnattu nouseville lahjakkuuksille teatterin, sirkuksen, musiikin ja tanssin saroilla sekä uraansa aloitteleville tutkijoille.

Verkkopohjainen TelepART-haku on avoin suomalaisille esiintyville taiteilijoille ja tutkijoille Euroopan saksankieliselle alueelle suuntautuvia matkoja varten ja päinvastoin. TelepART-matkatukea voidaan myöntää erityisesti uransa alku-ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin sekä tieteellisiin konferensseihin ja seminaareihin. Haku on auki koko vuoden, ja matkatukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät sekä tutkijat Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä sekä Suomessa.

Voitte hakea TelepART-tukea osoitteessa www.applytelepart.com.  HUOM: TelepART-apurahaohjelma on suljettu heinäkuun 2021 ajan. Haku jatkuu jälleen elokuussa 2021.

Rahoituksen tavoitteena on reagoida nopeasti tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle esiintyjille on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Päätökset tehdään Suomen Saksan-instituutissa esittävän taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Tanssin tiedotuskeskuksen, Teatterin tiedotuskeskuksen sekä Sirkuksen tiedotuskeskuksen tuella kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Tutkijoiden kohdalla painotetaan akateemisia saavutuksia, tuen merkitystä tutkijan uralle sekä projektin merkitystä Suomen ja saksankielisen Euroopan tutkimusyhteistyölle. Tutkijoiden hakemuksista päättää Suomen Saksan-instituutti ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

TelepART-hanke sai alkunsa Suomen Benelux-instituutin toimesta 2016.

TelepART Germany privacy policy 2020 (PDF, 482 KB)

TelepART Germany terms and conditions 2020 (PDF, 642 KB)

TelepART-apurahaohjelma

Lisätietoja:
Mika Minetti, puh. +49 30 40 363 18 94
telepart@finstitut.de   |   
www.applytelepart.com

Yhteistyössä: Music Finland, Tanssin tiedotuskeskus, Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Sirkuksen tiedotuskeskus