post photo

TelepART Mobility Support

post photo
Links: Performance Occasions, Isabel Lewis (Foto: Rocio Chacon). Rechts: Seminar zur finnlandschwedischen Kultur und Sprache an der Universität Wien, November 2019 (Foto: Kollektiv Fischka).

OBS! Tyvärr kan inga ytterligare bidrag beviljas för TelepART under 2024.

 

Konst

OBS! Tyvärr kan inga ytterligare bidrag beviljas för TelepART Konst under 2024.

TelepART Konst främjar internationaliseringen av scenkonstnärer inom teater, performans, cirkus, dans och musik som befinner sig i början av sin karriär. Den snabbt tillgängliga finansieringen stöder konstnärernas mobilitet, internationella nätverkande och konstgemenskapen mellan Finland och Tyskland, Österrike samt Schweiz. Ansökan är öppen för konstnärer som bor och arbetar i Finland för arbetsresor till Tyskland, Österrike eller Schweiz, eller för konstnärer från de tre nyss nämnda länderna för arbetsresor till Finland.

TelepART Konst möjliggör konstnärerna att snabbt söka om understöd när möjligheter för uppträdanden dyker upp på kort varsel. Understödet kan användas till rese-, logi- och transportkostnader. Förutsättningar för ett beviljat understöd är en hög konstnärlig kvalitet, ett skäligt arvode för uppträdandet, att konstnären eller dess representant har avtalat om produktionen och att produktionen eller projektet anknyter till minst två av Finlandsinstitutets målländer. Bidraget är högst 1000€ och får täcka max 50 % av helhetskostnaderna. Ansökan kan göras av konstnärer, evenemangsarrangörer och producenter.

Stipendiebesluten fattas av Finlandsinstitutet i Tyskland i samarbete med experter från specialorganisationerna för scenkonst Teaterinfo Finland (TINFO) och Circus & Dance Info Finland. Ansökan är fortlöpande årent runt eller tills den årliga budgeten är använd, med undantag av institutets sommar- och julpauser. Behandlingstiden för ansökningarna är två veckor.

Ansök om TelepART Konst-understödet här. OBS! Tyvärr kan inga ytterligare bidrag beviljas för TelepART Konst under 2024.

 

Vetenskap

OBS! Tyvärr kan inga ytterligare bidrag beviljas för TelepART Vetenskap under 2024.

TelepART Vetenskap är riktat till forskare som befinner sig i början eller mitten av sin karriär. Understödet kan sökas för arbetsresor från Finland till det tyskspråkiga Europa och tvärtom, för att täcka rese- och logikostnader t.ex. under seminarier eller konferenser, där den sökande har en aktiv roll som talare, medlem i en jury eller kommitté eller liknande. Understödet kan sökas av forskare inom alla vetenskapsgrenar som arbetar vid universitet eller forskningsinstitut i Finland, Tyskland, Österrike och Schweiz.

Vid ansökningarna inom TelepART Vetenskap betonas akademiska meriter, understödets betydelse för forskarens karriär och projektetes betydelse för Finlands och det tyskspråkiga Europas vetenskapsutbyte. Bidraget är högst 1000€.

Besluten för TelepART Vetenskap fattas av Finlandsinstitutet i Tyskland och ansökningarnas behandlingstid är två veckor. Ansökningstiden är fortlöpande årent runt eller tills den årliga budgeten är använd, med undantag av institutets sommar- och julpauser.

Ansök om TelepART Vetenskap-understödet här. OBS! Tyvärr kan inga ytterligare bidrag beviljas för TelepART Vetenskap under 2024.

TelepART stöds av Undervisnings- och kulturministeriet och Jenny och Antti Wihuris stiftelse.

 

TelepART Germany privacy policy 2020 (på engelska) (PDF, 482 KB)

TelepART Germany terms and conditions 2020 (på engelska) (PDF, 642 KB)

 

TelepART stipendieprogram

Kontakt:
Dr. Mirjami Schuppert, Tel. +49 30 40 363 18 94
telepart@finstitut.de   |   www.applytelepart.com

Samarbetspartners: Teaterinfo Finland (TINFO), Circus & Dance Info Finland

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.