TelepART Mobility Support

Finlandsintitutet i Tyskland lanserade TelepART i januari 2018 för att hjälpa scenkonstnärer att visa upp sina verk internationellt. TelepART är ett slags lättilgängligt resestipendium i miniformat som är skapat för att täcka reskonstnader för konstnärer bosatta i Finland som reser till Tyskland, Österrike eller Schweiz, eller för konstnärer från de tre nyss nämnda länderna som behöver resestipendium fär att kunna genomföra föreställningar i Finland.

Minna Tervamäki und Hannaleena Heiska, Jälki - Spuren © Finnland-Institut/Foto: Bernhard Ludewig

Vänligen notera att på grund av rådande coronasmittläge beviljas för närvarande TelepART-bidrag endast för projekt som äger rum tidigast 1 augusti 2020.

Finlandsinstitutet i Tyskland syftar till att främja konstnärliga samarbeten mellan Finland, Tyskland, Österrike och Schweiz.  TelepART är utformat för framförallt ännu inte helt etablerade artister inom scenkonstområdet (teater, performance, cirkus, dans och musik).

TelepART går att söka året om, dygnet runt och handläggningstiden är högst två veckor. Formatet gör det möjligt för konstnärer att snabbt söka stöd när möjligheter plötsligt dyker upp. TelepARTstipendier tilldelas enbart till projekt där konstnären/konstnärerna, organisatören/organisatörerna och deras representanter har avtalat om produktionen. Den som ansöker ska kunna visa på det konstnärliga värdet i verket och produktionen måste var ett samarbete mellan minst två länder. Vidare bör konstnär(erna) få skäligt betalt för sitt arbete.

Finlandsinstitutet i Tyskland bestämmer vem som tilldelas ett TelepARTstipendium tillsammans med experter från scenkonstorganisationerna Music Finland, Dance Info Finland, TINFO och CircusInfo Finland.

TelepART lanserades ursprungligen av Finlands Beneluxinstitut 2016. Sedan dess har konceptet spritt sig till majoriteten av de andra finska kultur-och vetenskapsinstituten och i dagsläget kan man söka resestipendier till 17 olika länder.

Ansök/läs mer om TelepART genom att klicka här.

TelepART Germany privacy policy 2020 (PDF, 482 KB)

TelepART Germany terms and conditions 2020 (PDF, 642 KB)

TelepART stipendieprogram

Kontakt:
Janne Airaksinen, Tel. +49 30 40 363 18 98
telepart@finstitut.de   |   www.applytelepart.com

Samarbetspartners: Music Finland, DanceInfo Finland, TINFO Finnish Theatre Information Centre, CircusInfo Finland