post photo

TelepART Mobility Support

Finlandsinstitutet i Tyskland lanserade TelepART i januari 2018 för att hjälpa scenkonstnärer att visa upp sina verk internationellt. TelepART är ett slags lättilgängligt resestipendium i miniformat som är skapat för att täcka reskostnader för konstnärer bosatta i Finland som reser till Tyskland, Österrike eller Schweiz, eller för konstnärer från de tre nyss nämnda länderna som behöver resestipendium fär att kunna genomföra föreställningar i Finland. Forskare kan också ansöka bidrag.

post photo
Minna Tervamäki und Hannaleena Heiska, Jälki - Spuren © Finnland-Institut/Foto: Bernhard Ludewig

Finlandsinstitutet i Tyskland syftar till att främja konstnärliga och akademiska samarbeten mellan Finland, Tyskland, Österrike och Schweiz.  TelepART är utformat för framför allt ännu inte helt etablerade artister inom scenkonstområdet (teater, performance, cirkus, dans och musik) och unga forskare.

TelepART går att söka året om, dygnet runt och handläggningstiden är högst två veckor. Formatet gör det möjligt för konstnärer och forskare att snabbt söka stöd när möjligheter plötsligt dyker upp. TelepART-stipendier tilldelas enbart till projekt där konstnären/konstnärerna eller forskare/forskarna, organisatören/organisatörerna och deras representanter har avtalat om produktionen. Den som ansöker ska kunna visa på det konstnärliga eller akademiska värdet i verket och produktionen/projektet måste var ett samarbete mellan minst två länder. Vidare bör konstnär(erna) få skäligt betalt för sitt arbete.

TelepART-bidrag kan ansökas på www.applytelepart.com.

Finlandsinstitutet i Tyskland bestämmer vem som tilldelas ett TelepARTstipendium tillsammans med experter från scenkonstorganisationerna Music FinlandDance Info FinlandTINFO och CircusInfo Finland. Finlandsinstitutet fattar beslut för forskare.

TelepART lanserades ursprungligen av Finlands Beneluxinstitut 2016. Sedan dess har konceptet spritt sig till majoriteten av de andra finska kultur-och vetenskapsinstituten och i dagsläget kan man söka resestipendier till 17 olika länder.

TelepART Germany privacy policy 2020 (PDF, 482 KB)

TelepART Germany terms and conditions 2020 (PDF, 642 KB)

TelepART stipendieprogram

Kontakt:
Mika Minetti, Tel. +49 30 40 363 18 94
telepart@finstitut.de   |   www.applytelepart.com

Samarbetspartners: Music Finland, DanceInfo Finland, TINFO Finnish Theatre Information Centre, CircusInfo Finland