Stipendier

För att främja utbytet mellan Finland och det tyskspråkiga Europa erbjuder Finlandsinstitutet i Tyskland följande stipendieprogram:

service photo
Sisus Sirkus, "Mosh Split". Foto: Edgar Larsen

TelepART Mobility Support

TelepART är ett resebidrag som består av två programmdelar: konst och vetenskap. TelepART Konst riktar sig till scenkonstnärer och musiker medan TelepART Vetenskap riktar sig till forskare vid universitet och forskingsinstitut. Syftet är att underlätta deras arbete internationellt genom att understöda rese- och logikostnader samt att aktörerna snabbt ska kunna reagera på  arbetsmöjligheter utomlands.
Läs mer om TelepART här.

Emil Öhmannstiftelsen

Emil Öhmann (1894−1984) är en av Finlands kändaste germanister. Han testamenterade en avsevärd summa till Finska kulturfonden och de pengarna möjliggör än idag finländska forskares resor till det tyskspråkiga Europa.

Läs mer om Emil Öhmanns stiftelse och det årliga stipendiet här (endast på finska).

Open call

Varje höst samlar Finlandsinstitutet i Tyskland in temaförslag för sitt vetenskapliga program genom ett open call. Den öppna ansökningen riktar sig till forskare som är verksamma i Finland eller i det tyskspråkiga Europa och som vill organisera ett gemensamt projekt.

Mer information om vårt open call 2019 hittar du här (på tyska och finska).

Kontakt och förfrågningar:

Dr. Mirjami Schuppert
TelepART
telepart@finstitut.de   |   tel. +49 30 40 363 18 94

Suvi Wartiovaara
Open Call, Emil Öhmannstiftelsen
suvi.wartiovaara@finstitut.de   |   tel. +49 30 40 363 1893

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.