Service

Institutet skapar tillsammans med sina samarbetspartners ett kulturprogram som återspeglar ett brett finländskt kulturliv.

service photo
© Finnland-Institut/Foto: Roosa Kokkonen

Finlandsinstitutet är verksamt i hela tyskspråkiga Europa. Den ekonomiska aspekten av institutets verksamhet är nära knuten till den kulturella agendan och fokus ligger på kreativ ekonomi, innovation och ekonomisk forskning. Institutet erbjuder dessutom vandringsutställningar som presenterar finländsk kultur, historia och det finländska samhället för sina partners. Institutets publikationsserier publiceras i Berliner Wissenschaftsverlags publiceringsprogram, som diskuterar aktuell forskning inom olika vetenskapsområden.

Institutet erbjuder en bokhörna för sina besökare. Besökare kan låna hem böcker av olika slag på tyska, finska och svenska. I hyllorna finns skönlitteratur, faktaböcker, serier, lyrik, tidningar och tidsskrifter samt barnböcker. Bokhörnan förfogar också över ett antal sittplatser samt en besökarlaptop.

Institutet ordnar informationstillfällen vid högskolor och utbildningsmässor. Finlandsinstitutet erbjuder även personliga rådgivningsmöten samt aktuellt infomaterial kring studier och/eller praktik i Finland.

Läs mer om våra tjänster