Vetenskapligt program

Finlandsinstitutets vetenskapliga program består av evenemang, exempelvis diskussioner, samtal, föredrag och seminarier, som vi genomför i samarbete med olika partnerinstitutioner runtom i det tyskspråkiga Europa.

Vidare erbjuder institutet understöd för vetenskapliga projekt inom ramarna för sitt årliga Open call för enskilda gästforskare. Vi erbjuder även arbetsplats till mottagaren av Emil Öhmannstiftelsens rese- och vistelsestipendium samt ställer våra utrymmen till förfogande för vetenskapliga evenemang så som konferenser och liknande.

post photo
Bild: Kollektiv Fischka/Kramar

Open call

Varje höst samlar Finlandsinstitutet in temaförslag för sitt vetenskapliga program genom ett open call. Den öppna ansökningen riktar sig till forskare som är verksamma i Finland eller i det tyskspråkiga Europa och som vill organisera ett gemensamt projekt.

Gästforskare

Emil Öhmannstiftelsen utlyser varje år ett rese- och vistelsestipendium för en maximalt tre månader lång vistelse vid Finlandsinstitutet i Berlin. Utlysningen sker i april-maj och riktar sig till forskare i Finland som är verksamma inom området tyska och tysk kultur. Stipendiet är 1000€ per månad och täcker rese- och boendekostnader samt en arbetsplats i Finlandsinstitutets lokaler. Alla forskare, inklusive doktorander, som är verksamma vid finska universitet kan ansöka om stipendiet.

För mer information om Emil Öhmannstifelsens stipendium (endast på finska), klicka här.

TelepART

TelepARTScience är ett mobilitetsprogram som riktar sig till forskare som vill delta i konferenser i Tyskland, Österrike eller Schweiz och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra resan. Klicka här för att läsa mer om TelepART.

Våra utrymmen

Vid förfrågan kan Finlandsinstitutets lokaler användas för vetenskapliga evenemang. Institutet rymmer 20–40 personer beroende på möbleringen.

 

 

Kontakt och förfrågningar:

Mikko Fritze
Institutets direktör
mikko.fritze@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 18 98

Suvi Wartiovaara
Direktörens assistent
suvi.wartiovaara@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 18 93

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.