Vetenskapligt program

Finlandsinstitutets vetenskapliga program består av evenemang som exempelvis diskussioner, samtal, föredrag och seminarier som vi genomför i samarbete med olika partnerinstitutioner runtom i det tyskspråkiga Europa.

Vidare erbjuder institutet understöd för vetenskapliga projekt inom ramarna för sitt årliga Open call för enskilda gästforskare. Vi erbjuder även arbetsplats till mottagaren av Emil Öhmannstiftelsens rese- och vistelsestipendium samt ställer våra utrymmen till förfogande för vetenskapliga evenemang som konferenser och liknande.

post photo
Bild: Kollektiv Fischka/Kramar

Open call

Varje höst samlar Finlandsinstitutet i Tyskland in temaförslag för sitt vetenskapliga program genom ett open call. Den öppna ansökningen riktar sig till forskare som är verksamma i Finland eller i det tyskspråkiga Europa och som vill organisera ett gemensamt projekt.

Mer information om vårt open call 2019 hittar du här (på tyska och finska).

Gästforskare

Emil Öhmannstiftelsen utlyser varje år ett rese- och vistelsestipendium för en maximalt tre månader lång vistelse vid Finlandsinstitutet i Berlin. Utlysningen sker i april-maj och riktar sig till forskare i Finland som är verksamma inom området tyska och tysk kultur. Stipendiet är 1000€ per månad och täcker rese- och boendekostnader samt en arbetsplats i Finlandsinstitutets lokaler. Alla forskare, inklusive doktorander, som är verksamma vid finska universitet kan ansöka om stipendiet.

För mer information (endast på finska), klicka här.

TelepART

TelepARTScience är ett resebidragsprogram som riktar sig till forskare som vill delta i konferenser i Tyskland, Österrike eller Schweiz och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra resan. Klicka här för att läsa mer.

Våra utrymmen

Vid förfrågan kan Finlandsinstitutets lokaler användas för vetenskapliga evenemang. Beroende på hur utrymmet möbleras ryms 20−40 personer.

 

 

Kontakt och förfrågningar:

Laura Hirvi
Institutets direktör
laura.hirvi@finstitut.de  |   tfn. +49 171 2103466

Suvi Wartiovaara
Direktörens assistent
suvi.wartiovaara@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 1893