Vår organisation

Finlandsinstitutet i Tyskland grundades av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland och slog upp sina portar 1994. Stiftelsens styrelse utgör om det institutionella länken mellan institutet och Finland. Medlemmarna Stiftelsen finländska delegation har en rådgivande roll, liksom representanterna från Tyskland, Österrike och Schweiz som utgör institutets rådgivande kommitté.

Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland


Den helsingforsbaserade stiftelsens uppdrag består av att att främja kulturella, vetenskapliga och ekonomiska relationer mellan Finland och det tyskspråkiga Europa. För att uppnå den målsättningen säkerställer Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland de finansiella medlen för institutets verksamhet och bygger ut samarbetsnätverket.

 

Finlandsinstitutet i Tyskland_Strategi 2023–2026

 

 

member photo

Kimmo Grönlund

Stiftelseordförande

kimmo.gronlund@abo.fi

Kimmo Grönlund är professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Till hans forskningsintressen hör deliberativ demokrati, demokratiska innovationer, medborgarpaneler, allmän opinion och valforskning.

member photo

Tanja Huutonen

Vice styrelseordförande

tanja.huutonen@gmail.com

Tanja Huutonen tog en magisterexamen i främmande språk och kultur vid Tammerfors universitet. Mellan 1999 och 2018 arbetade hon som tv-journalist på det finska tv-bolaget MTV3. Därefter arbetade hon som kultur- och pressråd vid Finlands ambassad i Berlin fram till sommaren 2023.

Styrelsemedlemmar
Eva Biaudet, Dr. Jan Feller, Hanna Haaslahti, Anna-Liina Kauhanen, Petri Sirviö

 

Stiftelsens ombudsman
Aino Haanrinne
asiamies@finstitut.de, tel. +358 40 822 8485

 

 

Rådgivande kommitté


Finlandsinstitutet i Tysklands rådgivande kommitté bistår institutet med råd, kunnande och kontakter från sina respektive områden. Kommitténs medlemmar är representanter från bland annat det akademiska världen, kultursektorn och finansbranschen i det tyskspråkiga Europa.

member photo

Klaus von Lepel, MSc (LSE)

Ordförande

klaus.vonlepel@bwf.hamburg.de

Juristen Klaus von Lepel studerade juridik, politik och statsvetenskap samt finnougristik i Göttingen, Helsingfors, Freiburg och London. 2001 började han arbeta vid senaten i Hamburg men bytte 2007 till myndigheten för vetenskap och forskning. Klaus von Lepel är dessutom verksam inom the Baltic Science Network, en av de ledande vetenskapspolitiska nätverken i Östersjörummet. Han är också engagerad i Forum för nordeuropeisk politik (FOR:N), i det finsk-tyska handelsgillet i Hamburg (FDHG) samt i innovationscentret Hamburg-Bahrenfeld.

Den rådgivande kommitténs medlemmar:

Anu-Maaria Calamnius, Karl-Friedrich von Knorre, Mari Koskela, Timo Miettinen, Dr. Christine Nippe, Prof. Dr. Marko Pantermöller, Sebastian Pflum, Dr. Angela Plöger, Marianne Sinemus-Ammermann, Prof. Dr. Ralph Tuchtenhagen, Dr.-Ing. Ulrich Weise, Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung

 

 

Stiftelsens delegation


Delegationens uppgifter består av att ge råd till Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland. Medlemmarna är representanter ur den akademiska världen samt från olika kulturella och ekonomiska institutioner i Finland.

member photo

Prof. Dr. Esa Hämäläinen

Ordförande

esa.hamalainen@helsinki.fi

Esa Hämäläinen är Helsingfors universitets förvaltningsdirektör, leder universitetsservicen, är medlem i universitetets ledningsgrupp samt är verksam som universitetsstyrelsens generalsekreterare. Tidigare var han bland annat anställd vid Teaterhögskolan och Konstindustriella högskolan i Helsingfors (idag Aaltouniversitetet). Hämäläinen har flera olika förtroendeuppdrag både i och utanför Finland. Han är verksam som ordförande i HUMANE (organisationen för förvaltningschefer i Europa), som internationaliseringssakkunnig för den (tyska) högskolerektorskonferensen, som ledamot i Universitets Siegens governance board, som medlem i Finlands nationalteaters förvaltningsråd och som ledamot i Finlandsinstitutets i Roms delegation.

Medlemmar

Ilkka Ahtiainen, Anna Baijars, Alexander Bargum, Frank Brümmel, Joachim Bussian, Pia Bärlund, Kimmo Elo, Annette Forsén, Seppo Haario, Hanna-Leena Hemming, Kari Hietanen, Pirjo Hirvonen, Tiina Kinnunen, Erkki Korhonen, Christian Krötzl, Asko Lehmuskallio, Markus Lehtinen, Luise Liefländer-Leskinen, Salla Luomanmäki, Heikki Masalin, Arja Miller, Tiina Rajamäki, Lea Ryynänen-Karjalainen, Katariina Siltavuori, Samuel Wolf Sorainen, Tiia Strandén, Annika Tudeer, Liisa Tiittula

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.