Vår organisation

Finlandsinstitutet i Tyskland grundades av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland och slog upp sina portar 1994. Stiftelsens styrelse utgör om det institutionella länken mellan institutet och Finland. Medlemmarna Stiftelsen finländska delegation har en rådgivande roll, liksom representanterna från Tyskland, Österrike och Schweiz som utgör institutets rådgivande kommitté.

Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland


Den helsingforsbaserade stiftelsens uppdrag består av att att främja kulturella, vetenskapliga och ekonomiska relationer mellan Finland och det tyskspråkiga Europa. För att uppnå den målsättningen säkerställer Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland de finansiella medlen för institutets verksamhet och bygger ut samarbetsnätverket.

 

Strategi 2019-2021 (på finska)

member photo

Eija Salmi

Stiftelseordförande

eija.salmi@aalto.fi

Eija Salmi studerade bland annat konsthistoria och germansk filologi innan hon arbetade för Kone under flera år. 1990 tog hon över ledningen av avdelningen för internationella ärenden vid det som idag är Aaltouniversitetet i Helsingfors, konst och designhögskolan. För närvarande är hon generalsekreterare för Cumulus International Association of Universities and Colleges in Art Design and Media.

member photo

Markus Lehtinen

Vice styrelseordförande

markus.lehtinen@uniarts.fi

Lehtinen studerade dirigering vid Sibelius-Akademin under Jorma Panula och piano under Meri Louhos, samt komposition. Efter uppdrag som gästdirigent vid bl. a. den kungliga operan i Köpenhamn, Finlands nationalopera, Lahtis symfoniorkester, Wiens stadsopera samt vid Bolshojteatern i Moskva leder han för närvarande orkestern i Hamburgbalettens uppförande av Neumeiers ”En midsommarnattsdröm”.

Styrelsemedlemmar
Eva Biaudet, Dr. Jan Feller, Kimmo Grönlund, Marjo Mäenpää

 

Stiftelsens ombudsman
Aino Haanrinne
asiamies@finstitut.de, tel. +358 40 822 8485

 

 

Rådgivande kommitté


Finlandsinstitutet i Tysklands rådgivande kommitté bistår institutet med råd, kunnande och kontakter från sina respektive områden. Kommitténs medlemmar är representanter från bland annat det akademiska världen, kultursektorn och finansbranschen i det tyskspråkiga Europa.

member photo

Prof. Dr. Birgit Jank

Ordförande

birgitjank@gmx.de

Birgit Jank doktorerade i musikpedagogik vid Humboltuniversitetet i Berlin, där hon också genomförde sin habiliation. Utöver det har hon en examen i sång från Musikhögskolan Hans Eisler Berlin. Hon innehade professurer med inriktning på pedagogik, socialt arbete, och musikpedagogik vid universitetet i Potsdam, Universität der Künste Berlin och vid Alice Solomonhögskolan i Berlin. Jank är medgrundare och delägaren av yrkeshögskolan Clara Hoffbauer i Potsdam som sammanbinder socialt arbete med konst genom sina dubbla studieprogram. Vidare är hon verksam som viceordförande för Brandenburgs Landesmusikrat.

member photo

Klaus von Lepel, MSc (LSE)

Vice ordförande

klaus.vonlepel@bwf.hamburg.de

Juristen Klaus von Lepel studerade juridik, politik och statsvetenskap samt finnougristik i Göttingen, Helsingfors, Freiburg och London. 2001 började han arbeta vid senaten i Hamburg men bytte 2007 till myndigheten för vetenskap och forskning. Klaus von Lepel är dessutom verksam inom the Baltic Science Network, en av de ledande vetenskapspolitiska nätverken i Östersjörummet. Han är också engagerad i Forum för nordeuropeisk politik (FOR:N), i det finsk-tyska handelsgillet i Hamburg (FDHG) samt i innovationscentret Hamburg-Bahrenfeld.

Den rådgivande kommitténs medlemmar:

Karl-Friedrich von Knorre, Mari Koskela, Timo Miettinen, Dr. Christine Nippe, Prof. Dr. Marko Pantermöller, Sebastian Pflum, Dr. Angela Plöger, Marianne Sinemus-Ammermann, Carmen Steimann Sager, Prof. Dr. Ralph Tuchtenhagen, Dr.-Ing. Ulrich Weise, Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung

 

 

Stiftelsens delegation


Delegationens uppgifter består av att ge råd till Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland. Medlemmarna är representanter ur den akademiska världen samt från olika kulturella och ekonomiska institutioner i Finland.

member photo

Prof. Dr. Esa Hämäläinen

Ordförande

esa.hamalainen@helsinki.fi

Esa Hämäläinen är Helsingfors universitets förvaltningsdirektör, leder universitetsservicen, är medlem i universitetets ledningsgrupp samt är verksam som universitetsstyrelsens generalsekreterare. Tidigare var han bland annat anställd vid Teaterhögskolan och Konstindustriella högskolan i Helsingfors (idag Aaltouniversitetet). Hämäläinen har flera olika förtroendeuppdrag både i och utanför Finland. Han är verksam som ordförande i HUMANE (organisationen för förvaltningschefer i Europa), som internationaliseringssakkunnig för den (tyska) högskolerektorskonferensen, som ledamot i Universitets Siegens governance board, som medlem i Finlands nationalteaters förvaltningsråd och som ledamot i Finlandsinstitutets i Roms delegation.

Medlemmar

Anna Baijars, Alexander Bargum, Frank Brümmel, Joachim Bussian, Pia Bärlund, Kimmo Elo, Annette Forsén, Seppo Haario, Hanna-Leena Hemming, Maximilian Hennig, Kari Hietanen, Pirjo Hirvonen, Niklas Jensen-Eriksen, Tiina Kinnunen, Erkki Korhonen, Christian Krötzl, Asko Lehmuskallio, Luise Liefländer-Leskinen, Julia Lohmann, Salla Luomanmäki, Heikki Masalin, Arja Miller, Tiina Rajamäki, Lea Ryynänen-Karjalainen, Katariina Siltavuori, Samuel Wolf Sorainen, Tiia Strandén, Annika Tudeer, Liisa Tiittula, Stefan Wallin

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.