Kulturprogrammet

Finlandsinstitutets kulturprogram har två huvudsakliga syften; dels så vill vi göra nya kulturupplevelser tillgängliga för den tyskspråkiga publiken i Europa, dels så vill vi bygga välfungerande nätverk och skapa nya arbetsmöjligheter för finländska konstnärer och kulturarbetare i Tyskland, Österrike och Schweiz.

post photo
Kati Roover, Coexistence, 2018, Videostill © Kati Roover

Inom ramen för kulturprogrammet understöder och organiserar Finlandsinstitutet ca 100 kulturevenemang årligen. Även längre samarbeten och uppföljningar av projekt är en central del av vårt kulturprogram.

Klicka här för att komma till vår evenemangskalender.

Vi jobbar med aktuella teman och regelbundet växlande regionala tyngdpunkter för att främja konst och kultur så mångsidigt som möjligt. Så når vi även långsiktiga resultat och bygger upp välfungerande nätverk.

Finlandsinstitutets årsbudget finansieras huvudsakligen av Undervisnings- och kulturministeriet. Även våra samarbetspartners bidrag till projekten utgör en viktig del av vår finansiering. Utöver det ansöker vi om externa medel från framförallt kultur- och forskningsfrämjande stiftelser och fonder. Enskilda konstnärer och kulturorganisationer har dessutom möjligheten att ansöka om bidrag från oss, till exempel genom mobilitetsprogrammet TelepART.

Klicka här för att läsa mer om stöd och bidrag.

Mer information:

Dr. Mirjami Schuppert, programansvarig
mirjami.schuppert@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 1894

Suvi Wartiovaara, direktörens assistent samt litteraturansvarig
suvi.wartiovaara@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 1893

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.