Kulturprogrammet

Finlandsinstitutets kulturprogram har två huvudsakliga syften; dels så vill vi göra nya kulturupplevelser tillgängliga för den tyskspråkiga publiken i Europa, dels så vill vi bygga välfungerande nätverk och skapa nya arbetsmöjligheter för finländska konstnärer och kulturarbetare i Tyskland, Österrike och Schweiz.

post photo
Kati Roover, Coexistence, 2018, Videostill © Kati Roover

Vid sin kulturprogrammet är Finlandsinstitutet med och organiserar varje år ungefär 100 kulturevenemang. Även längre samarbeten och uppföljningar av projekt är en viktig och självklar beståndsdel av vårt kulturprogram.

Klicka här för att komma till vår evenemangskalender.

För att få långsiktiga resultat och bygga upp välfungerande nätverk samt att på ett balanserat sätt främja olika sorters kultur och konst jobbar vi med tidsbegränsade teman och regelbundet växlande evenemangsregioner.

Finlandsinstitutets årsbudget fås från Undervisnings och kulturministeriet. Även våra samarbetspartners finansiella bidrag till projekten utgör en viktig del av vår finansiering. Utöver det ansöker vi om externa medel från framförallt kultur- och forskningsfrämjande stiftelser och fonder. Enskilda konstnärer och kulturorganisationer har dessutom möjligheten att ansöka om bidrag från oss, till exempel genom mobilitetsprogrammet TelepART.

Klicka här för att läsa mer om stöd och bidrag.

Mer information:

Mika Minetti, kulturansvarig
mika.minetti@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 1894

Suvi Wartiovaara, direktörens assistent samt litteraturansvarig
suvi.wartiovaara@finstitut.de  |   tfn. +49 30 40 363 1893