Kontakt

Finlandsinstitutet i Tyskland / Finnland-Institut in Deutschland für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft GmbH (gemeinnützig)

Friedrichstr. 153 a (3. våningen)
10117 Berlin-Mitte

Institutet är tillgängligt för rullstolsburna.

Läge på kartan >

info@finstitut.de

Tel. +49 30 40 363 18 90

Öppethållningstider

Finlandsinstitutet är öppet för besökare tisdagar och torsdagar kl. 11–19. Därtill så når du oss också per telefon kl. 11–15 på måndagar, onsdagar och fredagar.

Finlandsinstitutet är stängt under tyska helgdagar, på internationella kvinnodagen den 8 mars och på Finlands självständighetsdag den 6 december. Vi tar dessutom julpaus 23.12.2019−3.1.2020.

Vårt team


Dr. Laura Hirvi

Institutets direktör, vetenskapligt program

laura.hirvi@finstitut.de | tel. +49 171 219 34 66

Laura Hirvi har fungerat som chef för Finlandsinstitutet i Tyskland sedan 2015. Före det tog hon doktorsexamen i etnologi och arbetade som forskare vid Helsingfors universitet och fungerade som gästforskare vid UC Santa Barbara University i USA genom ASLA Fulbright-programmet. Laura Hirvi växte upp i en tysk-finsk familj, så båda ländernas kulturer är kända för henne. Hon brinner för att genom sitt arbete främja en gränsöverskridande dialog.

Suvi Wartiovaara

Direktörens assistent samt litteraturansvarig

suvi.wartiovaara@finstitut.de | tel. +49 30 40 363 18 93

Suvi Wartiovaara har varit en del Finlandsinstitutets team sedan början, dvs. 1993. Hon har arbetat som assistent till institutets ledning ända sedan början och blev senare även ansvarig för institutets litteraturprogram. Helsingforsfödda Suvi studerade till diplomöversättare i Nyslott, och efter ett utbyte vid Surrey University i England studerade hon även statskunskap vid Helsingfors universitet. År 1992 ledde Suvis vägar till Berlin. Storstadens öppna och färgstarka miljö tilltalar Suvi, och hon tror på byggandet av kulturella broar och därmed också på institutets roll i denna uppgift.

Essi Kalima

Kulturansvarig (1.1.2015‒30.11.2019)

essi.kalima@finstitut.de | tel. +49 30 40 363 18 94

Essi Kalima har arbetat som kulturansvarig vid Finlandsinstitutet i Tyskland sedan 2015. Efter att ha fullgjort magisterexamen i kommunikation vid Helsingfors och Amsterdams universitet lockade tyskstalande Europa direkt. Berlin har varit hennes hem i 17 år och de livliga kulturutbytena mellan Finland och Tyskland har starkt påverkat Essis karriärutveckling. Hon har haft nöjet att arbeta som kulturansvarig för Finlandsinstitutet och Finlands ambassad i Berlin i flera varv. Essis motto är att alltid behålla en nyfikenhet och ett öppet sinne.

Marion Holtkamp

Press- och informationsansvarig

marion.holtkamp@finstitut.de | tel. +49 30 40 363 18 95

Marion Holtkamp ansvarar för press- och informationsarbetet vid Finlandsinstitutet i Tyskland. Hon bekantade sig första gången med Finland som au-pair. Marion har studerat skandinaviska språk vid Göttingens universit samt varit stipendiat vid Åbo Akademi. Efter några års arbete vid universitetet i Kiel gick hon med i det nybildade Finlandsinstitutets team. Marions stora intresse och passion är flerspråkighet, vilket hon har möjlighet att arbeta med vid Finlandsinstitutet dagligen.

Gabriela Oprotkowitz

Ekonomi- och förvaltningssekreterare

gabriela.oprotkowitz@finstitut.de
 | tel. +49 30 40 363 18 96

Gabriela Oprotkowitz är utbildad tradenom, och har sedan 2002 arbetat vid Finlandsinstitutet som institutets ekonomi- och förvaltningssekreterare. Hon ansvarar för institutets redovisning, lönebetalning och all administration relaterad till Finlandsinstitutet och ger därmed rum för andra medarbetare att fokusera på kulturarbete. Gabriela är född och uppvuxen i Berlin, där hon gärna också bor och arbetar. Hon kommer speciellt bra ihåg några månaders sommarstudier i Mikkeli.

Maija Toivonen

Projektledare, evemang i Österrike

maija.toivonen@finstitut.de
 | tel. +49 30 40 363 18 98

Maija Toivonen är projektledare vid Finlandsinstitutet till mars 2020.

Praktikanter


Kati Lommi

5.8.2019‒3.7.2020

info@finstitut.de | tel. +49 30 40 363 18 90

Pauli Orava

5.8.2019‒3.7.2020

kulturfonden@finstitut.de | tel. +49 30 40 363 18 98

Roosa Kokkonen

1.1.‒31.12.2019

studium@finstitut.de | Tel. +49 30 40 363 18 98

Marta Bucichowska

1.10.‒31.12.2019

praktikant@finstitut.de | Tel. +49 30 40 363 18 98