Institutet

Finlandsinstitutets centrala uppgift är att föra samman experter från tyskspråkiga Europa och Finland och därmed främja långvariga samarbetsförhållanden och den tysk-finländska dialogen.

post photo
Besuchergruppe am Finnland-Institut im Frühjahr-Sommer 2023. Foto: Marion Holtkamp

Finlandsinstitutet strävar i sin rådgivande roll till att förena de olika aktörerna. Tillsammans med sina samarbetspartners erbjuder institutet kultur- och samhällsintresserade ett mångsidigt programspektrum. Inom ramarna för olika projekt samarbetar vi med konstnärer och forskare; tyngdpunkten ligger alltid på att utveckla nytt innehåll, nya verksamhetsområden och format tillsammans med våra partners från Tyskland, Österrike, Schweiz samt naturligtvis Finland.

Finlandsinstitutet ligger i stadsdelen Mitte i Berlin. Finlandsinstitutet har funnits i Berlin sedan 1994. Institutets bakgrundsorganisation är Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland, som har sitt säte i Helsingfors. Institutet är medlem i Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f..

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finländsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Finlandsinstitutet i Tysklands verksamhet understöds av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Finlandsinstitutet i Tyskland och Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland tackar för stödet.

Finlandsinstitutet i Tyskland är också medlem i samarbetsorganet för europeiska kulturinstitut i Berlin, EUNIC Berlin.

 

 

       

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.