• Kategori:Scenkonst
  • Plats:Online
  • Datum: 13.04.2021 - 11.05.2021
  • I samarbete med:Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
  • Länk:https://instituutit.fi/en/together-alone-2-0-open-call/
  • Mer information:Jaakko Nousiainen, direktör för Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, jaakko.nousiainen@fininst.uk | Pauliina Ståhlberg, direktör för Finlandsinstitutet i Madrid, pauliina.stahlberg@madrid.fi
  • E-post:jaakko.nousiainen@fininst.uk
  • facebook twitter

Together Alone 2.0

event photo

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut lanserar en öppen projektansökan för Together Alone 2.0! Det internationella nätverket av institut runt om i världen uppmuntrar återigen finska och Finland-baserade konstnärer, konstnärsgrupper och deras utländska kollegor till gränsöverskridande samarbeten. Den fortgående pandemin håller oss fysiskt åtskilda och krisen har allvarliga konsekvenser för kultursektorn.

Instituten efterlyser konstprojekt som behandlar de utmaningar och lösningar som krisen fört med sig: resiliens, radikal förändring, samhällelig innovation samt delaktighet och tillgänglighet inom konst. Vi uppmuntrar kollektivt och socialt ansvarstagande samarbeten där minoriteter och underrepresenterade grupper beaktas.

Ansökan har öppnat. Projektförslagen bör skickas senast 11.5.2021. Mera information och ansökningsanvisningar hittar du här (på engelska).

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.