facebook twitter
post photo
© Finnland-Institut/Foto: Bernhard Ludewig

Rätt i tiden

I slutet av maj 2021 är Laura Hirvis ämbetstid som direktör för Finlandsinstitutet över: Hon har varit verksam sedan 2015, året med de stora flyktingströmmarna, under Finland100-firandet år 2017 fram tills idag, år två av pandemin. Hur summerar Laura Hirvi denna omvälvande tid?

I mer än sex år har jag haft förmånen att få arbeta som direktör här på Finlandsinstitutet i Tyskland. Jag har lärt mig mycket under denna tid och fått otroligt fina upplevelser, allt från stämningsfulla konserter, cirkusföreställningar som fått en tappa andan till konstutställningar och läsningar som stannat kvar och konferenser med briljanta forskare. Genom vårt arbete har jag mött många härliga och engagerade människor som jobbar för ett reflekterande och öppet samhälle, antingen som enskilda aktörer eller genom organisationer.

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi genomfört program och projekt som legat rätt i tiden. Bland annat utforskade vi temat integration 2016 och 2019 relationen mellan människa och natur.

Vid sidan av det aktuella innehållet var det också viktigt för oss att ta fram och utveckla nya format. Därför har vi nu ett Open Call för forskare som möjliggör gemensamma projekt över nationsgränserna. Även vårt Visiting Art/ist-program är nu väletablerat och erbjuder konstnärer möjligheten att visa sina verk inte bara inför en bred publik, utan också för experter och andra aktörer inom konstvärlden.

Vi har inte bara nya format – sedan hösten 2018 har vi även nya lokaler. För Finlandsinstitutets verksamhet gäller samma sak som för resten av samhället: Den enda pålitliga konstanten är förändringen. Den möter vi bäst genom att inte tröttna, utan genom att fortsätta diskutera och lära av varandra tillsammans. Ett öppet sinne skadar inte.

I denna förändringsprocess är och var det för oss på institutet, och även för mig som direktör, viktigt med vilka vi arbetade tillsammans med: kreativa inom kultur och vetenskap, publik, samarbetsorganisationer och andra viktiga nätverk som t.ex. något av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut och EUNIC Berlin. Tillsammans är vi starka och kan ta oss an de globala frågorna.

Finlandsinstitutet ansvarar inom sitt verksamhetsområde för utbytet mellan Finland och det tyskspråkiga Europa. Samtidigt har det visat sig att det ofta är klokt för ett kulturinstitut att lämna både lands- och språkgränser bakom sig: så jobbade vi bland annat inom ramarna för Mobile Home 2017 och under Finland100-firandet. Samtidigt tematiserade vi ”hembyggd/Heimat” ur olika perspektiv inte bara i Berlin utan också i Bryssel, Paris och London.

Designutställningen Wild at Heart med ny samtida finsk design for på världsturné: den reste från Vienna Design Week till Budapest och Stockholm och trots pandemin till Helsingfors och hela vägen till Tokyo. Konstutställningen A I S T I T / coming to our senses som börjar i slutet av maj 2021 har en universell utgångspunkt genom temat sinnen och bjuder på program i Paris, London, Helsingfors och Gent. Inom vår verksamhet handlar det ofta inte bara om ett bilateralt utbyte, utan om att gestalta och främja en hållbar global dialog.

Då detta är ett avskedsinlägg från min sida så vill jag passa på att säga ett stort och uppriktigt tack till er alla – tack för denna underbara tid! Och som så ofta i det förgångna när ett livsskede övergår i ett annat så vill jag citera Hermann Hesse och en strof ur hans dikt ”Stadier” i boken Glaspärlespelet:

”Tider och rum vi skola genomskrida
men ingenstädes oss ett hem bereda,
Världsanden vill oss ej i fjättrar smida
men steg för steg mot högre insikt leda.”

 

En kortare version av detta inlägg på tyska är publicerat i Rengas – Zeitschrift der finnischen Gemeinden in Deutschland.

Översättning: Fanny Thalén

Dr. Laura Hirvi ist seit 2015 Leiterin des Finnland-Instituts.

Laura Hirvi on toiminut vuodesta 2015 Suomen Saksan-instituutin johtajana.

Laura Hirvi har fungerat som chef för Finlandsinstitutet i Tyskland sedan 2015.

Laura Hirvi has been the director of the Finnish Institute since 2015.

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.