post photo

Finnisch-deutsche Wissenschaftskontakte. Zusammenarbeit in Ausbildung, Forschung und Praxis im 19. und 20. Jahrhundert.

  • Författare: Marjatta Hietala
  • Serie: Finlandsinstitutet i Tysklands publikationsserie 13
  • Förlag: Berlin (Berliner Wissenschafts-Verlag) 2017
  • ISBN: 978-3-8305-1747-4, 32,50 EUR
  • Pris: 32,50 EUR
Beställ boken
Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.