facebook twitter
post photo
Foto: privat

Weltoffen – offene Welt. Intervju med Rasmus Slätis

Rasmus Slätis är en finlandssvensk skådespelare bosatt i Berlin. Finlandsinstitutet i Berlin har tillsammans med Rasmus Slätis fört fram workshop-projektet Weltoffen / Offene Welt, vilket är ett tre-delat initiativ tillämpad för teaterstuderande i Helsingfors och Berlin. I augusti 2018 går startskottet för andra delen av workshopen, som kommer att ordnas i Berlin . Under Weltoffen-initiativets andra workshop arbetar studerandena med scenen som hotspot och utrymmet som har magisk potential. Under ledning av Rasmus Slätis, och tillsammans med koreograferna Sonya Lindfors och Euripides Laskaridis, samt regissören och tonsättaren Santiago Blaum, arbetar studerandena från Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst och Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet i Helsingfors (TeaK) med scenen som platsen där ritual, transcendens och transformation äger rum. Rebecca Suoranta har ställt några frågor åt Rasmus Slätis för att få lära känna honom, och projektet Weltoffen / Offene Welt bättre.

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är skådespelare och har först och främst jobbat med teatergruppen Nya Rampen. Tillsammans med den svenska teatergruppen Institutet och likaså svenska videokonstnären och regissören Markus Öhrn gjorde vi i början av 2010-talet föreställningar som Conte d’Amour (2010), We love Africa and Africa loves us (2012) och Bis zum Tod (2014). Med dessa turnerade vi flitigt på festivaler och gästspelsscener i Europa och Kanada. Vid sidan om mitt arbete med Nya Rampen har jag undervisat en del, senast vid Teaterhögskolan i Helsingfors.

2. Berätta lite om initiativet Weltoffen / Offene Welt och hur det kom till?

Att Nya Rampen i slutet på 00-talet och början av 10-talet lyckades nå ut utanför de finländska och finlandssvenska sammanhangen var till stor del ett resultat av de utbyten och samarbeten Elmer Bäck, Jakob Öhrman och jag hade gjort under våra studier vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Vår professor Erik Söderblom uppmuntrade oss att söka oss till nya sammanhang och tidigt skapa egna kontakter och nätverk. Vi tog vara på hans uppmuntran och tack vare dessa kom vi plötsligt till Berlin.
Jag är väldigt tacksam över detta och vill gärna att dagens studerande ska ha lika goda förutsättningar att söka sig utomlands när de utexamineras som jag hade för drygt tio år sedan.

3. Vad kommer workshopen/festivalen att innehålla?

Workshopen organiseras för studerande vid Teaterhögskolan i Helsingfors och Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst i Berlin. Workshopshelheten är delad in i tre separata workshopar, av vilka två ordnas i samband med Hangö teaterträff och en i Berlin. Varje individuell workshop är i sin tur indelad i en konstnärlig och en praktisk del. Under worshoparna ser vi också föreställningar och diskuterar dessa, i Hangö på Teaterträffen och i Berlin tar vi del av Tanz im Augusts program.

4. Du är aktiv och har flera bollar i luften samtidigt. Vad annat än Weltoffen / Offene Welt har du på gång nu och i närmsta framtiden?

Jag har precis regisserat Skärgårdsteaterns och Teaterhögskolans föreställning Ubu!, som är på turné i Juli. I slutet av augusti är det dags för den andra delen av Weltoffen, då workshop nr 2 går av stapeln 20-30.8. Efter det kommer jag att spela i föreställningen Exit Ayahuasca som igen sätts upp vid Ballhaus Ost i Berlin. Därefter kommer jag att jobba på ett projekt som baserar sig på Odysseus-myten, fördröjande av beslutsfattande och tesen att frihet kanske kan uppnås när vi slutar hoppas. Denna produktion, som går i Nya Rampens regi, spelas på Ballhaus Ost första veckoslutet i oktober.

 

 

 

Rebecca Suoranta war vom 21.8.2017 bis zum 13.7.2018 Volontärin am Finnland-Institut.

Rebecca Suoranta toimi Suomen Saksan-instituutissa harjoittelijana 21.8.2017-13.7.2018.

Rebecca Suoranta var praktikant vid Finlandsinstitutet 21.8.2017-13.7.2018.

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.