facebook twitter
post photo
Foto/kuva/photo: Hannah Zeppen

Kulturchock – finsk upplaga

Är Finland ens kapabel till något sådant – att chocka? Fem intervjupersoner från Azerbajdzjan, Frankrike, Italien, Spanien och Turkiet hjälper till att hitta ett svar på denna fråga – och att förklara – hur det är att vara utlänning i Finland. Intervjun, gjord av Hannah Zeppen, ger ett internationellt perspektiv på finsk kultur.

Finland hör inte nödvändigtvis till de typiska immigrationsländerna i Europa. Finland verkar dock särskilt tilltala människor som redan är bekanta med landet och dess folk. Efter ett års volontärtjänst, som nästan kan betraktas som en ”provperiod” för Finland, har många av mina vänner från olika länder stannat. Några av dem bygger nu ett permanent liv i Finland. Jag lekte också med denna tanke och frågade mig därför hur Finland kunde förtrolla oss så mycket. Jag bjöd in fem av dem till en intervju för att svara på frågan: Hur känns det att börja ett nytt liv i Finland? Och varför väljer folk det i första hand? I den här intervjun formas synen på Finland särskilt av människor vars hemland ligger långt borta från norra Europa.

Perspektivet hos dem som aldrig hade kommit i kontakt med Finland innan de flyttade dit och hur deras uppfattning om landet har förändrats över tid, är särskilt fascinerande.

 

Vad var skälet till att du kom till Finland? Och vad fick dig att stanna? Skiljer sig dessa skäl åt?

Finland som resmål var ofta ett resultat av tillfälligheter, nyfikenhet eller en fascination för det ”nordiska” sättet att leva – som knappast går att sätta ord på, och som till stor del härrör från rubrikerna om hög levnadsstandard, utbildningssystemet, och en nypa okunskap om exakt vad detta betyder. Väl i Finland var det framför allt atmosfären och den höga levnadsstandarden i Finland som var särskilt attraktiva. Till slut visade det sig att skälen att komma och skälen att stanna inte skiljde sig så mycket åt. Landet verkade generellt erbjuda vad som förväntades av det – med den lilla bieffekten att förväntningarna till och med överträffades.

”Till en början övervägde jag inte Finland. Jag letade efter något nytt, en ny upplevelse i mitt liv. Jag tänkte inte ens på att stanna i Finland, men i sista stund, bokstavligen under den senaste månaden, bestämde jag mig för att stanna här, förmodligen till slut insåg jag att jag blev kär i det här landet.” – Nariman, Azerbajdzjan

 

Vad älskar du och vad ogillar du med ditt vanliga liv i Finland?

En aspekt som ofta betonades i diskussionerna var säkerheten och lugnet i Finland. Människor upplevs i allmänhet inte som stressade eller hektiska, utan snarare samlade och mycket respektfulla. Ärlighet och vänlighet nämndes också ofta när hänvisningar till personliga interaktioner gjordes, tillsammans med en övergripande känsla av lugn i samhället och i det vanliga livet. Kulturen uppmuntrar ett lugnt, målmedvetet beteende hos människor. Finländarna är varken onödigt sprudlande eller ovänliga. Den sociala strukturen som helhet är mindre pompös, och sociala interaktioner verkar tydliga, mer ärliga. Dessutom är många aspekter av livet i Finland mycket moderna och progressiva, med färre men meningsfulla traditioner. Jämställdhet är mycket viktigt och påtagligt i Finland – inte bara rent faktiskt utan också i människors medvetande. Trots högre levnadskostnader är sociala skillnader mindre märkbara, och hur människor behandlar varandra är inte baserat på social status. Men deras förhållande till naturen var föremål för intensiv debatt. Medan vissa framhåller hur vackert de tycker finnarnas närhet till naturen är, kritiserar vissa att det ägnas alldeles för lite uppmärksamhet åt verkligt miljöskydd. En annan kritik var bristen på motivation till umgänge efter jobbet, eftersom finländare gillar att vara hemma.

”Jag älskade hur finländare har tillräckligt med tid och pengar för att ägna sitt liv åt sina drömmar utan större ekonomisk risk. Jag gillar också att människorna är ärliga och att många har myket goda värderingar.” – Marta, Spanien

”Allt verkar ske utan jäkt, det finns ingen brådska, ingen nervositet här. ” – Federica, Italien

 

Har ditt ursprung någonsin varit ett problem för dig i Finland?

Det är positivt att märka att ingen av de intervjuade personligen upplevde direkt diskriminering på grund av sitt ursprung. Ändå är det finska språket ett hinder som inte bör underskattas, vilket också kan leda till att personer som flyttat hit blir utestängda från vissa möjligheter och aspekter av livet.

”Mer än mitt ursprung begränsade språket mig. Även om många talar flytande engelska, är finska grundläggande för att skapa ett permanent liv för dig själv där.” – Marta, Spanien

Vilken är den bästa metaforen du tänker på när du tänker på Finland?  

”Om Europa var ett kollektivboende, skulle Finland vara en lägenhetskompis som är lite märklig, men alltid söt och älskvärd. ” – Marta, Spanien

“Gamla händer, varma hjärtan och en varm bastu.” – Nariman, Azerbajdzjan

”Finland är som en kokosnöt: mycket hårt på utsidan, men mjukt på insidan. ” – Serhan, Turkiet

”Tystnad är guld. ” – Federica, Italien

 

Vad var en detalj som förbryllade dig i sociala interaktioner?

Föga överraskande visar det sig att finsk tilllbakadragenhet till en början kan vara förvirrande, särskilt för människor från södra Europa. I motsats till detta fenomen i vardagen kan finländare som står dig närmare, som arbetskamrater eller vänner, vara väldigt direkta. Särskilt under alkoholpåverkan tenderar finländarna att öppna sig rejält och utan större tvekan. Ändå sägs finländarna vara öppna och goda lyssnare, som vet när de ska hålla tyst.

”Finnar är ganska kalla människor; de pratar inte så mycket med främlingar, men ändå kommer de att vara nakna med dem i bastun. Det förvånar mig alltid. ” – Serhan, Turkiet

 

Vilken stereotyp är absolut sann eller falsk?

Som tidigare nämnts är stereotypen att finländare älskar sitt personliga utrymme ofta sann. Du kommer sannolikt att stöta på fler introverta än i andra nationer. Detta ska dock inte förväxlas med blyghet.

”Stereotyperna om att finländarna älskar bastur och att de har dem överallt stämmer till 100 procent. Och att finnarna älskar pizza med ananas och naturligtvis kaffe, det dricker de hela tiden. Men jag fattar fortfarande inte hur Finland har blivit världens lyckligaste land fem gånger i rad. Har du någonsin sett deras ansikten? ” – Nariman, Azerbajdzjan

När det kommer till stereotyper som absolut inte stämmer, råder det konsensus om att föreställningen om att finländare är ”ständigt deprimerade utan att vilja vara sociala eller känslomässiga” är helt felaktig, även om de kan verka kalla vid första anblicken.

”Du behöver bara ge dem en varm bastu för att se hur de exploderar och öppnar sig för dig. ” – Marta, Spanien

 

Vilka är dina förhoppningar och drömmar för framtiden? Hur är de kopplade till Finland för dig?

Alla deltagare, oavsett om de har flyttat eller fortfarande är i Finland, har uttryckt en önskan om att stanna där länge. Det rådde också enighet bland de intervjuade om att olika villkor måste uppfyllas: äntligen lära sig språket ordentligt, bo i en större stad i söder och etablera fler sociala kontakter.

”Jag hoppas kunna fortsätta bygga min karriär och min framtid här i Finland och behärska det finska språket också. En dag skulle jag älska att mina barn skulle studera och växa upp här i Finland också, för det är en trygg plats och utbildningssystemet är mycket bra.” – Federica, Italien

 

När förstod du att du ville stanna?

Svaren på denna fråga återspeglar de påståenden som gjordes i början av diskussionen. De flesta bestämde sig för att stanna under sin tid i Finland. Finland tar lång tid att vänja sig vid, men du blir kär desto häftigare ju längre tid det tar dig att inse att du faktiskt blev kär.

”Jag insåg att jag ville stanna när jag reste och jämförde olika länder, det tog två eller tre år för mig. Jag saknade hela tiden Finland och dess unika sätt att leva.” – Federica, Italien

 

Skulle du rekommendera Finland till andra? Vilka argument skulle du välja för att övertyga dem att stanna?

Den speciella situation som intervjupersonerna befann sig i nämndes ofta. De kom till landet med andra internationella, fick socialt stöd och byggde sedan sakta upp ett liv där. Varje rekommendation från deltagarna gjordes med reservationer, eftersom en mycket utåtriktad person i Finland kan nå sina gränser. Det är de underliggande sakerna som gör Finland så speciellt men som inte tilltalar alla direkt.

”För mig är Finland inte ett sådant land man kan vänja sig vid på ett par månader. Det finns vissa omständigheter som vädret, den finska livsstilen, maten och mer. Det är inte många som stannar här länge. Men jag kan säga, om du vill ha ett säkert land med vacker och ren natur, och om du gillar långa, mörka och kalla vintrar och fantastiska somrar med vita nätter, då är detta land definitivt något för dig.” – Nariman, Azerbajdzjan

”Ja och nej. Finland är inte en plats för alla; det är kallt och mörkt, vilket är en stor utmaning. Ändå kan Finland verkligen ge dig mycket, men det kräver tid och tålamod (språket till exempel: det kan vara irriterande att lära sig, men när du väl lär dig det öppnas många dörrar för dig). – Federica, Italien

”Jag skulle definitivt rekommendera att ’prova’ Finland. Men det här landet kan vara så extremt att jag inte skulle försöka övertyga någon att stanna här. Om de inte är säkra på att stanna här ska de inte tvinga fram det.” – Adrian, Frankrike

 

Vad skulle få dig att resa iväg omedelbart? Har du redan hittat några skäl till att lämna landet?

Mörkret som är kopplat till Finlands geografiska läge var en stor utmaning för många av deltagarna. Vidare upprepades den ofta nämnda språkfrågan även här. Finska är ett av de svåraste språken i världen och ändå till och med i ett land som Finland, där många talar flytande engelska, är det viktigt att tala det lokala språket för att fullt ut förstå och delta i kulturen.

”Bara mörkret är ett problem, men ändå inte så illa, så länge man har en aktiv livsstil. Utöver det kan språksvårigheterna göra det väldigt svårt att hitta ett ordentligt jobb med goda villkor.” – Marta, Spanien

”Jag skulle lämna landet om jag var tvungen att gå igenom en lång period av arbetslöshet eller om jag inte skulle klara av vintrarna längre. ” – Adrian, Frankrike

Slutligen skulle jag vilja använda en sista metafor: Finland är som sitt favoritgodis, salmiakki. Om du alltid har gillat smaken av lakrits är den finska versionen en stor berikning.

Vissa människor vänjer sig med tiden och lär sig att älska det. Men – om du måste leva med utsikten att äta det varje dag, av artighet mot din lägenhetskompis som tog med det speciellt för dig – var medveten om vad du ger dig in på. Om du är säker på det, då har Finland gott om potential – och du kommer snart att genast kunna berätta för din lägenhetskompis att ovanligheter kan göra något mer värdefullt. Ändå kommer ingen att kunna undvika en liten chock eller två ibland.

 

Översättning: Tiina Pitkäjärvi

Hannah Zeppen is studying political science at the University of Eichstätt in an intercultural German-French bachelor's programme and has just arrived at the Finnland-Institut from Brittany for an internship.

Hannah Zeppen studerar statsvetenskap vid universitetet i Eichstätt på ett interkulturellt tysk-franskt kandidatprogram och har precis anlänt till Finlandsinstitutet från Bretagne för att göra praktik.

Vi använder cookies för att förbättra din helhetsupplevelse på webbsidan.
Läs mer om vår cookie policy i dataskyddsbeskrivningen.